Vil legge til rette for bygging av 25 fritidsboliger