Har sendt ny søknad om å fjerne bomstasjonene

Ordførerne i Orkland, Hitra og Frøya har søkt om å få fjerne bomstasjonen på Valslag.