Har sendt ny søknad om å fjerne bomstasjonene

foto