Birgith prest skal døpe fem barn på sin avskjedsgudstjeneste søndag

foto