– Det er mange som sitter slik at de ikke kan delta eller at de er på sykehus eller sykeheim. Jeg vil sende en spesiell hilsen til dem, og så vil jeg nevne beboerne på sykehjemmet hvor vi spiste kveldsmat på fredag. Takk til dere alle sammen, sa biskop Tor Singsaas.

I helga var man samlet til en festgudstjeneste i Hitra kirke på Melandsjø. Det er en høytidelig og en god atmosfære i kirken. Gudstjenesten startet med åpning av prost Birger Foseide, samlingsbønn ved Jorun Foss og tekstlesning av Ann-Bjørg Strøm og sokneprest Trygve Hellesøy fra Frøya.

Deretter er det korsang ved Hitterklang under ledelse av Gabriëla Lukassen, Hitterklang hadde to solister, Unni Cicilie Haugen og Roar Lyng Celius.

Biskopen blir revet med når de to solistene slapp stemmene fri og det var ovasjoner i kirken etter framføringen.

- Fine dager

– Jeg har hatt utrolig fine dager her ute på Hitra og Frøya. Det har vært fint å oppleve den villskap som er i naturen her ute. Dere har en flott natur som dere har forvaltet på en enestående måte. Samtidig har jeg møtt en gjestfrihet og en nærhet som jeg vil ta med meg.  sa biskopen i sin tale.

Det var helt stille i kirken under biskopens preken, bare en kraftig vindrosse brøt stillheten på den værharde kysten.

– Jeg vil takke for at vi har får være medmennesker og at vi tar vare på hverandre. Jeg ble så glad da jeg snakket med ordførerne både på Frøya og Hitra, da de fortalte med en slik glede om alle de nasjonaliteter kommunene her ute har. Dette varmer meg, sa biskop Tor Singsås.

Etter visitasforedraget var det tid for samtale og folk fra menigheten fikk stille spørsmål til kirkens ledere. Det ble mange tilføyinger til visitasrapporten som vil komme ut i sin helhet litt lenger ut i året.

– Det vil være et viktig dokument å arbeide videre med,  avsluttet Tor Singsaas.

Deretter ble møtet hevet og Ann-Bjørg Strøm takket for fine dager og håpet at det kan bli flere besøk i tiden som kommer.