Rødrussen på Frøya videregående skole tok i dag sin første russeknute - gullpinnen, som betyr at man må i det kalde vannet før 1. mars. På den siste dagen før mars, hoppet de modigste i dag på sjøen.