– Bygget og alt er fint. Men det viktigste er at det er nok folk til å gjøre jobben