Rådmannen orienterte formannskapet om TOBB (Trondheim og omegn boligbyggelag) sine planer om å bygge tre lavblokker og et rekkehus bak Europris i Fillan. TOBB skal ha styreseminar på Hitra 5. til 6.oktober, der rådmannen vil delta med informasjon om om fremtidig næringsutvikling og behov for boligbygging.

- Det er også drøftet med TOBB mulighet for å lage bofellesskap for funksjonshemmede i en av blokkene. Dette vil bli videreført, kommer det frem i rådmannens orientering.