- Dersom det blir aktuelt å kutte i rutetilbudet, skal AtB i så fall gjennomføre dette i god dialog med kommunene