Spesialinspektør Aud Skrudland i Mattilsynet har jobbet med havbruk siden Grøntvedt-brødrenes dager, som hun selv sier. Under tirsdagens folkemøte i serien "Trøndelag redder verden" uttrykte hun beundring over næringas utvikling og pekte på mange gode utviklingtrekk. Men hun har også klare tilbakemeldinger til bransjen der hun og Mattilsynet mener ting er altfor dårlig.

I denne videoen fyrer Skrudland løs mot oppdrettsnæringa, men også mot feilinformerte forbrukere. For hun mener også at enkelte forbrukere ikke har fått med seg alle forbedringene, noe som kan overskygge enkelte debatter.

- Alle de positive egenskapene laksen har, er langt viktigere enn effektene av de eventuelle fremmestoffer som naturlig fins i all fisk. Det er mer fremmedstoff eller miljøgifter i villfanget laks, sild og makrell enn det er i oppdrettslaks. Så anbefalingen er spis mer laks! Det gjelder alle, unge og gamle, gravide og de som ammer, sa Skudland.

Start videoen ved å klikke på hovedbildet