Som kjent ble Hopsjøen reddet fra konkurs, da årsmøtet den 1. oktober valgte å selge bygningsmassen og eiendelene til det såkalte ”bygdealternativet”, som er et nytt AS med lokale andelsehavere. Et knapt mindretall stemte for at Ola Skjåk-Bræk(Ansnes Brygger) skulle få kjøpe.

Det nyvalgte styret i Handelsstedet Hopsjø SA, fikk i oppgave fra årsmøtet å fremforhandle en avtale med de nye eierne, som skulle legges ved innkallingen til det ekstraordinære årsmøtet førstkommende lørdag. På det kommende møtet er oppløsning av Handelsstedet SA, og etablering av nytt driftsselskap eneste sak på dagsorden.

Ivar Grong Nesset ble valgt som ny styreleder, og er i tillegg leder for gruppen som blir de nye eierne.

Må vente med oppløsning

Han forteller at styret i Handelsstedet Hopsjø SA har fått en korreksjon til innkallingen til det ekstraordinære årsmøtet, fra tidligere styreleder Tom Skare, og den delen av det tidligere styret som ville selge til Ola Skjåk Bræk.

De mener blant annet at saken om oppløsning av Handelsstedet Hopsjø SA må utsettes, fordi salget av eiendelene først må utføres.

De krever også at avtalen med de nye eierne blir sendt ut i forkant av møtet.

Nesset vedgår at det gjort en feil i innkallingen, og sendte derfor ut en ny innkalling på onsdag.

- Innkallingen ble dessverre feil. Men i møtet på lørdag blir det ikke oppløsning av Handelstedet Hopsjø SA. Derimot blir avtalen for salg av eiendelene til det nye aksjeselskapet lagt frem, i henhold til årsmøtevedtaket, forteller Nesset.

Oppløsningen, som krever 2/3 flertall i generalforsamlingen, vil ta lengre tid.

- Årsmøtet vil følge opp avtalen om overtagelse av Handelsstedet Hopsjø. En oppløsning vil uansett ta tid, og vi må gjennom flere generalforsamlinger for å oppløse det. Vi har med en revisor som hjelper oss med alt det formelle, sier Nesset.

Generalforsamling: Lørdag er det ekstraordinært årsmøte om salget av Hopsjøen.

Har fått 100 nye aksjonærer

Det nye selskapet skal ta over en gjeld på fem millioner kroner. De har siden sist årsmøte jobbet med å samle inn nye andeler for til sammen 500.000, som sammen med en garanti fra de nye eierne på sammen beløp, skal utgjøre en egenkapital på én million kroner.

Det har Hemne Sparebank satt som vilkår, for at de skal refinansiere eksisterende lån, og gi gjeldsbrevslån på fem millioner kroner til det nye selskapet.

Nesset sier de klarer å stable egenkapitalen på beina før årsmøtet lørdag.

- Vi rydder opp i alle reelle gjeldsposter når det gjelder kreditorer, og lån til Handelsstedet Hopsjø SA og Hopsjø Kyst og Kultursenter AS. Det forutsetter at vi har en million kroner i egenkapital, som vi er sikre på å få inn før årsmøtet. Vi har passert over 100 nye aksjonærer. Det er over all forventning, og dugnadsånden er ikke mindre enn imponerende, mener Nesset.

928 28 154 lars.otto.eide@hitra-froya.no