Region to som Hitra og Frøya lensmannskontor tilhører, har fått sin egen dedikerte Utrykningspoliti (UP) -patrulje.

Mandag 5. september ble tjenestetilbudet i verk satt.

Av stor betydning

Lensmann på Hitra og Frøya, Arild Sollie, er svært godt fornøyd med dette nye tiltaket som vil komme hans lensmannskontor, men også hele øyregionen til gode.

- Det er et kjempestort framskritt. Det kommer til å bli av stor betydning for politiet lokalt som har slitt med Fv. 714, med stor trafikk og mange hendelser, at vi nå får en veldig forsterkning av trafikktjenesten i vår region.

En trafikkpatrulje

Patruljen som består av to tjenestemenn, vil være utplassert ved Orkdal Lensmannskontor.

- UP-patruljen vil ha hovedfokus på Fv. 714 mellom Orkanger og Hitra-Frøya, og E39 mellom Orkanger og mot Kyrksæterøra, forteller Sollie.

Politiet har tidligere også patruljert disse strekkene, men da som en del av en vakt- og beredskapsordning som har hatt som oppgave å rykke ut til alt av politirelaterte oppgaver.

- Forskjellen nå, er at man får sin egen trafikkpatrulje som jobber spesifikt på disse veistrekkene. Den nye UP-patruljen vil ha alt av nødvendig utstyr til å drive trafikktjeneste. De vil som hovedvirke drive patruljevirksomhet på vei og kommer til å ha ulike trafikkontroller.

Lensmann Arild Solle er glad for forsterkningen av trafikktjenesten i vår region.

Trygger veiene

Den nye UP-patruljen vil ha et et nært samarbeid med de øvrige lokale patruljene, også på Hita og Frøya. Lensmann Sollie sier at bilistene må belage seg på at det blir flere kontroller i regionen i tiden som kommer.

Utrykningspolitiet har trafikksikkerhetsarbeid som hovedoppgave og er med på å trygge veiene. I tilegg er deaktive i den generelle kriminalitetsbekjempelsen og kan gi god bistand til politidistriktene i hendelser der det trengs ekstra ressurser.

" UP er solid plantet i norsk politi, og leverer resultater som er oppsiktsvekkende gode. Dødstallene går ned på norske veier, samtidig som stadig flere sjåfører blir fjernet fra trafikken på grunn av høy fart, UP beslaglegger like mye narkotika langs veiene som et gjennomsnittelig politidistrikt, og rundt 2000 personer blir hvert år pågrepet av UP etter brudd på straffeloven og utlendingsloven," opplyser Politiet på sin hjemmeside.

- Den nye UP-patruljen blir et ekstra tilskudd til det vi har av politi fra før av. Vi ser veldig fram til at dette tiltaket kommer i gang, avslutter lensmann Arild Sollie.

980 12 034 cecilia@hitra-froya.no