Noen steder er så små, eller så avsidesliggende, at de aldri får egne navn. Andre stedsnavn har så få brukere at navna bare lever på folkemunne, innafor et lite lokalmiljø. Navnet Hevelheia (Hitra) kan være et slikt navn. Det er ikke registrert i Statens kartverks database, og finnes kanskje ikke på noe offentlig kart heller.

På 1980-tallet ble det samlet inn navn i Tranvikkretsen. Mye arbeid er lagt ned i innsamlinga, og mange navn er berget fra glemselen. Hevelheia er navnet på et høgdedrag på sørsida av Langvatnet, sør-aust for Tranvikan. Førsteleddet Hevel- kan opprinnelig ha vist til toppen på høgdedraget.

Ordet (en) hevel finnes i en god del navn i Trøndelag og på Sør-Helgeland, som Hevelen (ås i Brønnøy) og Hevelåsen (Høylandet). Hevel- brukes gjerne om langvorne høgdedrag på lavere lende, som bergrygger eller langstrakte bergrabber. Ordet er trolig avledet av det norrøne ordet hav (osean), med opprinnelig innhold ‘det som løfter seg’. Ordet heve ‘løfte’ har samme opp-havet.

I navnesamlinga fra Tranvikkretsen ligger også navna Nedre Hevelheimyr og Øvre Hevelheimyr. Disse navna, som har ei «skriftform» (ubestemt form), ble funnet i papirene etter ei utskifting av torvlandet i Tranvik sameie i 1902.