Ordførerne møter politimesteren med krav om flere politifolk