- Jeg vil gi honnør til lærere som har vist hvor godt det faktisk lar seg gjøre å gjennomføre digital undervisning