Får ikke bygge spikertelt - mener vedtaket er høyst tvilsomt

foto