Hitra formannskap vedtok i siste møte å bidra til kreftforenings innsamlingsaksjon, Krafttak mot kreft.

Kreftforeningen har utfordret alle kommuner til å bidra med én krone per innbygger. For Hitras tilfelle ville det bli 4.569 kroner. Men formannskapet gikk for en rund sum.

- Vi hopper over én krone per innbygger, og gir 5.000 kroner foreslo ordfører Ole Haugen. Forslaget ble enstemmig vedtatt av formannskapet.