Her har ungdommene bygget sitt eget ungdomshus de kan bruke i friminuttene og på fritiden

foto