Rundt to år er gått siden lokalavisa intervjuet en begeistret Arve Ulrik Fjeldberg. Da hadde han nærmest dumpet over flere hundre dikt på rim og på nynorsk, som beskriver både datidas kår på Hitra og samfunnet forøvrig, og dikterens forhold til menneskene rundt seg

- Hans ettermæle fortjener å bli synliggjort, sa Fjeldberg. Og engasjementet over funnet av diktsamlinga fra smølværingen/hitterværingen Myren er minst like stort i dag. Nå er deler av samlinga overført fra de brune, tynne, maskinskrevne arkene som ble overlevert fra familien i en perm, og inn i mer moderne datasystemer. Og nå er selve diktboka klar.

- Jeg er veldig glad for at boka endelig har kommet ut. Han er nok fornøyd sjøl også der han sitter og spiller fiolin for englene, sier Fjeldberg med et smil. Dikteren og musikeren har opptatt veldig mye av hitterværingens tid de siste par årene.

Respons

- Sannheten er at det er veldig mange som er glad i det Isak Myren skrev, ikke minst familien selvsagt. Mange husker ham og det han skrev. Responsen jeg har fått, og de spontane bok-bestillingene så langt, kommer spesielt fra Smøla, forteller Fjeldberg, som i bokas innledning har laget et resymme av dikterens liv og levnet.

Fotografene Wigdis Wollan fra Smøla og Ingolf Jektvik og Stein Olav Sivertsen fra Hitra har hjulpet med illustrasjoner, i tillegg har Fjeldberg selv laget tegninger for å illustrere diktene. Boka er blitt på 154 sider og er utgitt på Forlaget Vindfang.

- Jeg forventer ikke dette som noen stor salgsuksess, men jeg skal selge boka på lokale utsalgssteder og sende rundt i verden. Men jeg er sjeleglad for at det endelig skjedd. Isak hadde jo ikke råd eller anledning til å gjøre dette selv. Jeg har fått fela og skrivemaskina etter Isak og tenkte å lage en liten monterutstilling på Kystmuseet sammen med boka. Det skal bli vakkert, sier Fjeldberg.

"Hele Hitras husdikter"

Isak Myren ble i sitt eget minneord omtalt som "Hele Hitras husdikter". Han var født i 1901 på Smøla og kom som ung mann til Hitra som fisker. Inni Straumfjorden fant han fisk i rusene sine og etterhvert også sin utkårede Dagny Hestnes ved hvalfangsstasjonen på Hestnes. Her på stasjonen jobbet også Isak i en mannsalder, bortsett fra en periode på Syd-Georgia. Dagny og Isak bygget en heim på Asmundvåg, som fort ble en samling for sang og musikk.

Isaks store hobby var lagsarbeid; han stiftet ungdomslaget Samhold på Asmundvåg i i 1928, i 1931 sto huset "Fjellvang" ferdig. Han startet Hitra mannskor i 1932 og deretter Uthitra songlag. Isak var en mester på fela og spilte til dans. De senere årene nøt også pensjonistforeninga, saniteten og andre humanitære foreninger godt av hans evner og skaperglede når prologer skulle deklameres og tolkes, er vi blitt fortalt.

Og så da, etterlater han seg et mangfold av disse prologene og diktene, skrevet til store og mindre forsamlinger i lokalmiljøet og for ettertanken. I minneordet etter Isak Myhren, som døde 91 år gammel, står det blant annet: "Han fikk flere livsdager enn de fleste av oss, og han nyttet dagene og årene godt for det samfunn han ga av sitt overskudd."

950 50 030 Bjorn.Ronningen@hitra-froya.no