Trolig var det summen av flere uheldige omstendigheter som førte til raset. Nå vil flere deponier bli sjekket