Har startet nytt meglerfirma og ekspanderer markedsområdet