Det sier Frøyas tydeligste vindkraftmotstander Hans Anton Grønskag til Hitra-Frøya etter at det fredag ble kjent at olje- og energidepartementet avviser klagene mot Frøya vindpark og gir endelig klarsignal for utbygging.

Grønskag var frontfigur i folkebevegelsen «Nei til vindkraftverk på Frøya», som hadde som mål å til en ny fokeavstemming om vindkraft på Frøya. Aksjonen la ned etter at politikerflertallet avviste kravet. Men engasjementet mot vindkraft er minst like stort hos Grønskag i dag.

- Frøya kommune elsker alt som lukter industri og næring, så de bryr seg ikke nevneverdig om den delen av befolkningen som ser på dette som en unødvendig vandalisering.  I statens øyne eksisterer kun grunneiere. At folk flest kjemper for sine landskap, betyr lite, sier Grønskag i dag.

- Vi vet at dette er en feilsatsing, og vi har forsøkt å fortelle hvordan gjennom våre aksjoner, men ordfører og kommunestyre vet bedre. Mange av oss ser ikke på Frøya som noe attraktivt sted etter dette, sier Grønskag.

- Mange av oss ser ikke på Frøya som noe attraktivt sted etter dette, sier Grønskag.