- Det er en stor underskog med bedrifter på Frøya og Hitra som vil dra nytte av dette

foto