- Folk vet at det som fortelles her, blir her

Terje Svendsen og Mona Iren Evensen Goa i Advokatfirmaet Stokholm Svendsen.