- Folk vet at det som fortelles her, blir her

foto