- Det er ikke bare syterock, den er ganske klagende også, sa frontfigur og vokalist i Slim Void, Anders Jektvik da bandet i 2004 ga ut sin første CD.

Her er intervjuet vår medarbeider Venke Glørstad laget om gjengen:

"Cden som er trykt opp i 1000 eksemplarer inneholder tre av Slim Voids selvskrevne sanger.

- Sangene er i den stilen vi spiller, og to av dem er valgt fordi de er noe av det beste vi har, sier Anders Jektvik. Han innrømmer at de håpa på litt Idol-effekt da de valgte «In company with bottles» som Anders har skrevet sammen med Margaret Berger som før-ste låt på skiva.

- Vi ville bruke Margaret navnet litt, og hun ville gjerne at vi skulle ha den med. Dessu-ten viser det at vi kan spille trist sytemusikk med sinnssyke tek-ster og noe som er mer banalt.

FOR FOLK MED SANS FOR MUSIKK

EPen med de tre låtene skal brukes til promotion og er lagt ut for salg på Hitra og Frøya og Internett i første omgang. Bandmedlemmene har tatt seg opp lån og stått for finansie-ringen selv, og de forventer seg ikke langt mer enn tap på den-ne første utgivelsen som er spilt inn ved Skansen lydstudio.

- Målet med plata er å få et navn også utenfor Hitra, sier Johan K. Olsen(bass).

- Vi vil prøve å få oss spille-jobber i Trondheim, Oslo og utlandet, sier Anders.

Han forteller at de i første omgang skal banke på døra i Trondheim.

SPILLER PÅ HITRA OG FRØYA I SOMMER

Selv om plata inneholder bare tre låter er den på 21 minutter. Anders forklarer der-for at musikken deres er for folk med tålmodighet.

- Musikken vår er for folk som har sansen for musikk.

Men Johan forteller at til og med Mormor liker den...

- Hun sier at hun gjør det iall-fall, smiler han.

- Ja, hun satt å hoppa i kirka når vi hadde kirkekonsert en gang, forteller Anders som er søskenbarn med Johan.

- Kirkekonsert?

- Ja, men det var før Ronny ble med da. Når Margaret fort-satt var med. Trommisen satt i alterringen og spilte, det var ganske tøft. Men noen av de gamle damene gikk ut. De syn-tes ikke det passa seg i kirka.

Det kan også bandmedlem-mene si seg enige i, og de tviler på at kirkekonserter blir noen vane.

- Domkirka kunne jeg godt ha tenkt med å sunget en klage-sang i. Spesielt hvis den hadde vært fullsatt, smiler Anders Jektvik. Men i første omgang står to konserter under Hopsjø-dagene og en på Frøya for tur for Slim Void."