Frøya kommunestyre settes i dag (torsdag) kl. 10. Møtet kan du følge direkte på web-tv her via lokalavisas nettsider.

Møtet kan du følge direkte her (ekstern lenke, Frøya kommune)

Møtet starter med orienterting om morgendagens omsorg.

Sakene som skal til behandling i dag er:

- Demensvennlig kommune

-Skole- og barnehagebruksplan, delrapport 2

- Søknad om midler til utarbeidelse av reguleringsplan for flyplass og motorsport

- Endring av eierandel i Frøya flyplass da

- Sluttbehandling reguleringsplan - Heia gård

- Kortreist - reklamefilm

- Serverings- og/eller skjenkebevilling Vakre Frøya as

- Serverings- og/eller skjenkebevilling Opplev Frøya, Frøycruise

- Serverings- og/eller skjenkebevilling mona lisa restaurant

- Nytt valg av en meddommer i tingretten og en ny jordskiftemeddommer for perioden

- Fritak politiske verv Ingrid Skjærstein Johansen

- Endring av personlige vara til vara i rekkefølge i eldrerådet

- Høring på ny kommunelov

- Strategi 2030 - høringssvar fra Frøya kommune

- Høringsnotat om oppfølging av forslag i primærhelsetjenestemeldingen og oppgavemeldingen