To erfarne aktører fra havbruksnæringa, Måsøval Fiskeoppdrett og Stranda Prolog, kunngjør at de har inngått kontrakt om bygging og utprøving av behandlingsflåten Helixir til avlusing. Målet er å få fram en ny og bedre metode for medikamentell avlusing.

Helixir henspiller på Skruetanken Helix og «Elixir» som er latin for medisin.

- Det er nettopp det som er det sentrale i prosjektet – fisken skal behandles i en flåte med en Helix-tank med resirkuleringsteknologi og kontinuerlig behandling av fisken. Dette skal gi en nøyaktig prosess med betydelige reduserte utslipp og bedre HMS, skriver selskapene i en pressemelding.

- Lakselus er en av næringens sentrale utfordringer, sier Lars Sandnes og Vidar Andreassen i Innovasjon Norge.

- Å bidra med støtte til utvikling og testing av teknologi som har potensial til å forbedre en av Norges største næringer er nødvendig og viktig. Prosjektet støttes derfor av Miljøteknologiordningen. Vi syns det er flott at mindre aktører i næringen satser så tungt innen utvikling av ny teknologi, sier Sandnes og Andreassen i pressemeldinga.

Prosjektrammen over ca. 4 år er ca. 65 millioner, med et bidrag fra Innovasjon Norge på. 18,2 mill i tilskudd og lån. Det er Averøy-bedriften Stranda Prolog som skal levere Helixir sommeren 2015, og Måsøval Fiskeoppdrett fra Frøya som skal teste ut metoden.

Måsøval-konsernet ble stiftet av familien Måsøval i 1973, og ledes av Lars Måsøval. De har ni matfiskkonsesjoner og to settefiskanlegg.

- Prosjektet passer godt til vår målsetting om miljøvennlig drift, sier Lars Måsøval.

- Vi tror at med jevn konsentrasjon av behandlingsmidler og kontrollert oppholdstid, vil vi oppnå høy og stabil effekt av avlusingsmidlene. Det vil være et viktig bidrag mot ytterligere resistensutvikling.

Stranda Prolog fra Averøy ble stiftet av familien Hoseth i 1946, og ledes av Klaus Hoseth. Stranda har utviklet og levert utstyr for havbruksnæringen siden 1972. De er mest kjent som leverandør av prosesslinjer for lakseslakterier og brønnbåter.