Hele 130 påmeldte, fordelt på 80 kunder fra 15 forskjellige selskaper samt utstillere fylte lokalene til Akva Group under Akvakulturdagen på Sandstad.

Stolt øyeblikk

- At så mange viser interesse ved å komme hit, er fantastisk. Dette er for meg et stolt øyeblikk, sa Trond Williksen i Akva Group da han ønsket gjestene velkommen.

Han mente det var naturlig å ha en slik dag her hvor laksenæringen startet for omlag 40 år siden.

- Dette har vært og er en ledende region i utvikling av moderne havbruk, sa han.

Akva Group er et teknologi- og serviceselskap som selv definerer seg som parter til havbruksnæringa. Selskapet jobber globalt, men hele 80 prosent av virksomheten er rettet mot laks.

Williksen viste til at økt teknologifisering vil bringe næringa videre.

- Havbruksnæringa er fortsatt i en tidlig fase. Men Norge har en unik posisjon, og gode muligheter til lede utviklingen videre, mente Trond Williksen

Teknologiutvikling

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) talte om hvilken betydning teknologi og teknologiutvikling kan få i den videre utviklinga av oppdrettsnæringa, både i Norge og internasjonalt.

- Vi er verdensledende på havbruksteknologi, men må utnytte teknologien enda bedre. På mine mange turer omkring i landet har jeg sett utrolig mye bra av mange aktører. Dette lover godt, mente Sandberg som fastslo at vi må være modige i den videre satsingen.

Han fortalte at en rekke land viser interesse for norsk havbruk.

- Vi kan selge kompetanse og forvaltning osv. Her er det et kjempestort potensiale. Mange etterspør slik kunnskap.

- Jeg gleder meg til fortsettelsen, sa fiskeriminister Per Sandberg etter å ha snakket varmt om næringas framtidsmuligheter.

En viktig framtidsnæring

Sandberg understrekte viktigheten av å satse på havbruket.

- Vi vil ha olje lenge ennå, men må etter hvert ha flere bein å stå på. Derfor må det satses på andre områder. Det er derfor viktig å hjelpe havbruksnæringa til å vokse, sa Sandberg som mente at vi så langt bare har sett starten på et eventyr.

- Vi leverer hver dag 36 millioner måltider norsk sjømat verden over. Men kloden trenger mer mat. Mye av dette må hentes fra havet. Skal vi få til dette, må vi ha en politikk som legger de riktige rammene slik at vi kan vokse videre.

Lus

Fiskeriministeren kom også innpå luseproblematikken.

- På disse områdene må jeg gjøre tøffe prioriteringer. Men vi ser resultater allerede. Lusenivået er på tur nedover. Jeg er overbevist om næringa vil lykkes med å løse denne utfordringen.

Per Sandberg var klar på at skal næringa vokse videre, må det utvikles avansert teknologi for å drive oppdrett på andre måter og på nye plasser.

- Det er en stor innovasjonsbølge i næringa med en rekke utviklingsprosjekter. Mange av disse prosjektene vil hjelpe oss til å løse miljø- og arealutfordringene.

- Samlet vil alle tiltakene legge til rette for økt produksjon og vekst. Jeg vil at næringen skal vokse og bli et sterkt lokomotiv. Men veksten må skje innefor gitte rammer, påpekte fiskeriministeren.

- Gleder meg

Han ga klart uttrykk for at teknologi er framtida.

- Alle møtene med flinke og kreative oppdrettere har gjort inntrykk. Fra mitt ståsted ser det veldig lyst ut.

- Jeg gleder meg til fortsettelsen, avrundet fiskeriminister Per Sandberg.