Skuffende resultat etter kontroll: - Nesten uten unntak var det en eller flere feil og mangler