Må tilføre nye millioner. Hvis ikke kan utbyggingen stoppe