Berit mistet broren og svogeren i to tragiske ulykker. Nå vil hun hedre dem med pride-feiring

foto