- Det er utrolig viktig at folk som brenner for en felles sak, møtes og organiserer seg