Hotellet blir heldøgns sykeavdeling for koronasmittede hitterværinger