I gårsdagens Hitra-Frøya (papir og eavis) sier fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) at Arbeiderpartiet er garantisten for av fv.714 blir fullført og mener et borgerlig flertall på fylkestinget lett kan forkludre den videre prosessen. Det fikk Høyres fylkesordførerkandidat Torhild Aarbergsbotten til å reagere og forsvare både Frp og borgerlig satsing på veibygging:

- Frp sitter i posisjon i flere fylker, og det finnes ikke eksempler på at veibygging stoppes av den grunn. Høyre har sammen med de andre borgerlige partiene stått samlet om at Fv 714 må bygges ut så raskt og effektivt som mulig, sier fylkespolitikeren.

Men nå kaster også de lokale politikerne seg inn i debatten, som bunner i ulikt syn på finansiering. Einar Sivertsen, som sitter i Hitra kommunestyre for Ap, minner om at også Fremskrittspartiet lokalt stemte imot bompengesøknaden som ble sendt fra Hitra kommune da finansieringen av ny Fv. 714 gjennom Snillfjord ble behandlet.

- Hvis alle skulle hatt et sånt syn, ville man ikke kommet langt med veiutbygginga gjennom Snillfjorden. Tar man utgangspunkt i det Frp mener er rett, ville vi rett og slett ikke fått sparket igang de veiprosessene som vi nå har gjort, mener Sivertsen.

Tom Skare i Hitra Frp kaller dette ren skremselspropaganda.

- Både ordfører Ole Haugens utspill i papiravisa og Einar Sivertsen utspill til nettavisa nå er bare rein skremselsesproganda og arroganse overfor andre løsninger som de vet lar seg løse, bare de kommer seg ut av skapet sitt med de allerede "vedtatte sannheter", sier Skare.

Han framhever at Hitra Frp fremmet et alternativt forslag under den lokale kommunestyrebehandlinga i november 2009.

- Vi foreslo full statlig finansiering i stedet for bompenger, deriblant med rassikringsmidler i Bustlisundet (noe som er innvilget av Stortinget i ettertid). I tillegg ville vi se på muligheten for et ekstra alternativ og en langt mer samfunnsøkonomisk løsning som ville gitt muligheter for å forlenget hele Kystriksveien med forbindelse mellom Møre og videre nordover.

- Vårt forslag ble veldig godt mottatt av alle i Hitra kommunestyre,og til og med ordfører Haugen og representanter fra de andre partiene syntes vårt forslag var helhetlig og godt begrunnet. Imidlertid stod flere AP og SV-topper fra Fylket og advarte, ja delvis "truet" sine lokale representanter på plass slik at det passet dette A4-landskapet.Dette skjedde i en siste pause før vi gikk til avstemning. Etter pausen beklaget ordføreren dette presset,fra talerstolen, men grunnga at de bare måtte stemme for forslaget som endelig ble vedtatt, og anbefalte resten av kommunestyret å gjøre det samme, de torde ikke gjøre noen annet pga av press fra enkelte fylkestingsrepresentanter som var tilstede under kommunestyrets debatt, sier Skare.

Han mener det er  på grensa til arroganse når både Hitras egen ordfører og fylkesordføreren sammen med øvrige partikamerater glemmer disse realitetene som var i denne debatten som kulminerte denne seine høstkvelden.

_ Arbeiderpartiet kunne hatt godt av å være litt mere lydhøre for både politiske samarbeidspartnere og motstandere i eget kommunestyre før de bombastisk skal predike den hele og fulle sannhet som det virker som at de tror de sitter på i mange tilfeller, også denne gangen, sier Skare.