Frøya kommunestyre vedtok torsdag å legge ned navnekomiteen som i to år har arbeidet med å gi adresse til alle på Frøya. Dette skjer før arbeidet er helt fullført.

Bakgrunnen er de klagene som kom inn etter at veinavnene var bestemt, og folk fikk tildelt sine adresser. Helge Borgen trakk seg som leder for navnekomiteen etter at ordføreren hadde tatt opp saken i formannskapet.

Da kommunestyret skulle behandle saken, var det flere som stilte spørsmål om hva som nå skulle skje, og om det var snakk om å kjøre navneprosessene helt på nytt. Aleksander Søreng (Frp) var en av dem.

- Som grendalagsleder i Klubben er jeg godt fornøyd med prosessen, og de veinavnene vi har fått. Skal det nå kjøres ny runde der vi kanskje ender opp med nye navn igjen?

Rådmannen poengterte at arbeidet var så og si fullført, og at det kun var snakk om å ta en ny runde med grendalagene om de omstridte navnene. Og at det som gjenstår kan gjøres av administrasjonen.