Av seks anbydere, var det Frøya Anleggsservice som leverte laveste anbud på riving av Sistranda sanitetshus. Frøya kommune eier tomta, og tok over som eiere av bygget etter at Sanitetsforeningen la ned. Tomta er tiltenkt som ny plassering av fotballbingen på Sistranda.

Den totale kostnaden på riving av bygget og rydding blir på 485.000 kroner, og skal være ferdig innen 12 juni i år.