Det skriver fylkesmannen i Sør-Trøndelag på sin hjemmeside.

Grunnen er økningen i antall asylsøkere, som kan gjøre det vanskelig for frivillige organisasjoner å hjelpe så mye de vil. Med de to millioner kronene ekstra, kan det derimot være mulighet for å gi flere rettshjelp og veiledning.

Søknadsfrist er 16.november.