Anders slutter som banksjef og starter i ny jobb

foto