- Jeg bruker 2.000 kroner på en julebasar. Jeg er "stein hakke toilatt"!

foto