Heimbygda til Per og Bjarne blir tilhørende en ny kommune - for tredje gang

foto