Dolmsundet hotell: - Dette påvirker oss i stor grad