Noe av det siste Stortinget besluttet før politikerne tok sommerferie var å overføre vigselsretten fra tingrettene til kommunene. Går du med gifteplaner kan du altså bli viet av Berit eller Ole fra og med 1. januar 2018.

Begeistret

Frøya-ordfører Berit Flåmo er begeistret over de nye kommunale oppgavene.

- Jeg synes det er en ære å bli tildelt en slik oppgave. Det blir både spennende og flott å få gjøre dette for frøyværingene. Det er jo dem vi er valgt inn for, sier Flåmo som ser for seg Kultur- og kompetansesenteret som en flott arena for vielsene.

- Men før vi kommer må dette opp som en sak i kommunestyret. Der kan vi blant annet få avgjort hvilke andre personer i kommunen som kan utføre vielsene.

Ordfører eller rådmann?

Ordførere og varaordførere har etter den nye loven vigselsmyndighet, og i tillegg kan kommunestyret gi vigselsmyndighet til kommunalt ansatte eller folkevalgte. Dette kan for eksempel være rådmannen.

- En oppgave vi kunne vært foruten

Ordfører på Hitra, Ole L. Haugen, er ikke like entusiastisk som ordførerkollega Flåmo over de nye oppgavene.

- Jeg kan ikke akkurat si at jeg ivrer og tripper etter å ta tak i dette. Dette er en type oppgave vi kunne vært foruten. Jeg håper det ikke vil bli så mye behov for det. Dette har jo blitt skjøttet på en god måte på tinghuset frem til nå.

- Kommunene har bedre forutsetninger

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne forklarte det slik i forbindelse med fremleggelsen av lovendringsforslaget:

–At vi nå foreslår at kommunene skal overta ansvaret for borgerlige vigsler er et godt tiltak for bedre tilgjengelige tjenester. Vi tror også at kommunene har bedre forutsetninger for å tilpasse seremonien til brudeparets ønsker enn det som har vært mulig i domstolene.

Egen tekst og anvisning

Å vie folk i kommunene er ikke overlatt til tilfeldighetene. Kommunene har fått et brev fra departementet med en egen tekst og anvisning som skal følges.

”Kjære brudepar. Dere har kommet hit i dag for å bli viet til ektepar. Jeg vil minne dere om hvilken stor og viktig begivenhet det er nå to mennesker velger åleve sammen i ekteskap.”, er begynnelsen på det borgerlige vigselsformularet som til slutt ender med at begge kan si sitt ”ja”.

- Glad for at vi har hatt muligheten

Sorenskriver Leif Otto Østerbø ved byfogden i Trondheim syndes det er synd at en årelang tradisjon nå går ut av domstolene.

- Ja, jeg synes det er synd. Jeg er glad for at vi har hatt mulighet til å gi befolkningen et slikt tilbud. Vi er innforstått med at det nå er et skille på hvilke oppgaver som utføres hvor. Samtidig jeg er sikker på at kommunene vil skape en flott ramme rundt de borgerlige vielsene.

Gratis

Den nye loven sier at det er tilstrekkelig at en av brudefolkene er bosatt i kommunen for at plikten gjelder. Tilbudet skal være gratis for innbyggerne. Kommunen kan selv velge å tilby vigsler også for brudefolk bosatt i andre kommuner.

Og for ordens skyld; kirkelige vielser og vielser utført av Human Etisk Forbund rammes ikke av lovendringen.