Det ble holdt flere fartskontroller i øyregionen gjennom tirsdagen, med mange overtredelser av fartsgrensene.

- Vi hadde omfattende bistand fra UP, som kom med flere patruljer for å bistå oss i trafikkaksjonen. Vi hadde hovedfokus på fart, og hadde kontroller på Sistranda og Nesset på Frøya, og Barmfjorden og Fillan på Hitra, forteller lensmann Arild Sollie.

- Oppsummeringen viser at det ble beslaglagt seks førerkort og 30 forenklede forelegg. Høyeste hastighet var 102 i 60-sonen i Barmfjorden. På Sistranda var det en som kjørte i 80 i 50-sonen gjennom Sistranda. Det var gjennomgående høye hastighet, og det var flere som var oppunder grensen for beslag, sier Sollie.

Fem av førerkortbeslagene ble gjort i 60-sonen i Barmfjorden og i 80-sonen før Fillan.

Sollie er ikke særlig fornøyd med kjøringen.

- Det var nedslående, men ikke så veldig overraskende. Vi vet at det har vært høyt fartsnivå her ute, og det er derfor UP er utover for å bistå med måleutstyr og plukke ut verstingene.

Bilistene kan vente seg flere fartskontroller fremover.

- Fv.714 fra Orkanger helt ut til Dyrøya vil bli et fokusområde for oss og UP fremover. Nå er det vår og sommer, og det er tydelig at det fine været er med og påvirker kjøreadferden til flere, i alle fall når det gjelder hastighet.