- Så på jordmorrollen som et kall, en livsstil mer enn en jobb