Fra høyre Svenn Bekken og Christian Bekken mottok prisen på vegne av BEWI sammen med de andre involverte i prosjektet. (Foto: privat)
Christian Bekken presenterte den nye kassen for lokalavisa under Nor-fishing i fjor. (Foto: Svein Halvor Moe)
Glade vinnere. (Foto: privat)