- Hva heter senterlederen ved Hjorten kjøpesenter?