Nærings- og fiskeridepartementet foreslår en enkel registreringsordning for turistfiskebedrifter og rapportering av gjestenes fangst. Kvoten for hvor mye fisk som kan tas ut av landet foreslås økt fra 15 kg til 30 kg for turister som har fisket ved en registrert bedrift.

- Jeg mener det er viktig å bedre oversikten over hvor mye turistene samlet sett fisker av våre felles fiskeressurser. Derfor foreslår vi en registreringsplikt for bedrifter og plikt til å rapportere gjestenes fangst, sier statssekretær Ronny Berg.

- Vi har registrert økende etterspørsel fra næringen selv og andre berørte aktører om at det er nødvendig med en form for regulering. Vi myker samtidig opp utførselskvoten ved at denne økes fra 15 kg til 30 kg for turister som har fisket ved en registrert bedrift. Dette er en form for fleksibilitet som flere turister og bedrifter etterspør, sier Berg.

I forslaget som nå sendes på høring avgrenses registreringsordningen til de litt større bedriftene, det vil si de som er merverdiavgiftspliktige. - Det er ikke meningen å pålegge byrder for de som leier ut en privat hytte med båt, men rette seg mot de mer profesjonelle aktørene, sier Berg.

Høringsfristen er 9. november 2016