Bare alvorlig syke kan få ta imot besøk fra pårørende