En fellesuttalelse fra de politiske partiene i Hitra formannskap går i kveld rett i strupen på uttalelsen fra kollegene i Frøya formannskap tidligere i dag. Frøya-politikerne kalte vedtaket hos skoleledelsen for "skrivebordsvedtak som ikke tar samfunnsansvar".

- Vi reagerer på mottakelsen dette allerede har fått i vår nabokommune Frøya. Etter vår oppfatning vises det liten forståelse for behovene for å samordne tilbudene bedre enn i dag. Den viser også, etter vårt skjønn, liten respekt for at det handler om et regionalt tilbud, og at det handler om mer enn studiespesialisering. Samtidig er det også grunn til å spørre om det viser mangelfull forståelse og ydmykhet for fylkeskommunens prioritering og satsing på Frøya; med nytt skolebygg og mange andre nye tilbud og fasiliteter (Blått kompetansesenter, ny båt, nytt naust, nytt kaianlegg og ny molo m.m) - alt i alt: Investeringer for mange, mange 10-talls millioner fra fylkeskommunens side. Og avledet fra dette må vi da kunne spørre: Hva må til for at det blir godt nok? heter det i uttalelsen.

Den er signert av Eldbjørg Broholm (AP), Tom Skare (FrP), Miriam Baglund (MDG), Tor Johan Sagøy (H), Lars P. Hammerstad (SP), Per Ervik (PP)/, Hilde Jørgensen (SV), Torfinn Stub (V) og ordfører Ole L. Haugen (Ap).

I motsetning til sine kolleger på Frøya, mener Hitra-politikerne at vedtaket om framtidig organisering av studietilbudet ved Guri Kunna vgs hos skoleledelsen er godt.

- Skolens rektor har i dag lagt fram sin beslutning om hvordan denne blir. Denne vurderes for å være godt og samvittighetsfullt gjennomarbeidet, framtidsrettet og i tråd med skoleeiers forventninger. Den er også godt innenfor det som er uttalt og vedtatt i skoleutvalget, uttaler de.

Hitra formannskap uttaler at man må forvente at storsamfunnet ønsker synergier.

- I mange, mange år levde vi med en påstand om at den gamle veitraseen og den gamle brua over Dolmsundet var akillesen for utviklingen på Frøya og for de dårlige samarbeidsforholdene mellom Hitra og Frøya. Nå er dette problemet løst; avstandene mellom kommunesentrene er blitt innkortet med 1/3-del i kjøretid og det er blitt en langt mer trafikksikker trase, ikke minst takket være stor satsing fra storsamfunnet og fylkeskommunen. Det må da også kunne forventes at dette gir noen synergier for storsamfunnet, for fylkeskommunen og for oss som bor og virker i Øyregion. Det bør kanskje bety og forventes en litt annen opptreden - en opptreden som bekrefter at vi er ett bo- og arbeidsmarked, og med det også ett og samme marked for tilbudet innen videregående skole? spør Hitra-politikerne.

Hitra-politikerne uttrykker sin fulle støtte til "den vanskelige beslutning som rektor ved Guri Kunna har tatt" og frykter noen har glemt skoleutvalgets vedtak om at «Skoleutvalget ber forøvrig nå om at alle parter, som har vært involvert i prosessen, bidrar til at skolen får den nødvendige arbeidsro og utviklingsmuligheter.».

- Vi er redd den mobilisering som vår nabokommune på nytt synes å legge opp til; det kan føre til det motsatte. Til slutt: Vi blir ekstra betenkt når formannskapet på Frøya uttaler: «Vi kommer til å se at ungdommene forlater øyriket tidligere». Hvilken signaleffekt gir dette? Kan det føre til selvoppfyllende profetier? Vi håper inderlig og selvsagt ikke det siste. Og vi velger faktisk å tro at ungdommen er mer romslige, kloke, framtidsskuende og optimistiske, enn som så... Fordi; det meste tyder på at vi har ei lys framtid, både på Hitra og Frøya, skriver de.