Skolebussene er forsinket på grunn av trafikk-kaos