«Reisesjekket» bort dame til odelsgutten Ottar

foto